Programació

Desenvolupaments a mida

Des de 1998 hem invertit més de 70.000 hores en desenvolupaments de programari.

Això ha suposat, més de 120.000 línies de codi, dirigides a crear i millorar un gran nombre d'aplicacions, que han permès als nostres clients:

  • Millorar la seua productivitat.
  • Reduir costos.
  • Adaptar-se als diferents canvis legislatius que han anat sorgint des d'aleshores.
  • Superar fites irrepetibles de la nostra economia, com la introducció i canvi al euro.
  • Afrontar canvis històrics com el conegut efecte 2000.
  • Integrar-se en nous marcs normatius, amb la incorporació, primer, a la Unió Europea i en estos últims anys, a una economia global amb normes pròpies.
  • Treballar d'acord amb noves formes de veure el món empresarial, emprant noves tecnologies com Internet, el correu electrònic o las xarxes mòbils, entre d'altres innovacions.
Línies de codi

Des de Infoquip seguim treballant per fer de la facturació electrònica, l'oficina virtual, la descentralització del treball, la mobilitat o el tele-treball, conceptes populars associats a eines senzilles d'us quotidià.

El futur a curt termini ja està incorporat en els nostres desenvolupaments.

El mig termini és el nostre camp de lluita.

En quant al llarg termini, no sabem que ens portarà, però sí sabem que farem tot el possible per avançar-nos a les necessitats dels nostres clients i a estar per sobre del nivell d'exigència que estos ens puguen fixar.

Línies de codi

Vostè coneix el seu negoci, nosaltres como desenvolupar eines.

Diga'ns les seus necessitats i les resoldrem adaptant i depurant els processos informàtics que siguen necessaris per aconseguir un rendiment òptim.

El nostre treball donarà com a resultat eines dissenyades per satisfer les necessitats reals de la seua empresa i no un programari al que vostè haja d'adaptar-se.

Aplicacions robustes, flexibles i fiables que li ajudaran a reduir costos, controlar els seus processos i amb les que podrà marcar una fractura en la seua activitat, emprant les nostres innovacions com un element competitiu diferenciador.

Pose en mans dels seus empleats les eines que necessiten per maximitzar el seu esforç i millorar la qualitat de servici vers els clients.