Centro de comunicaciones

Servicis

Muntatge de xarxes

Les xarxes són indispensables en les nostres empreses, ja siguen internes o per a connectar-nos a l'exterior.

Associat als nostres coneixements en comunicacions de dades, nosaltres els oferim:

  • Certificació del cablejat, això li permetrà saber de manera fefaent l'estat del seu cablejat, millorant la velocitat.
  • Protecció de xarxes wifi, en les que tenim uns dels majors forats de seguretat d'avui en dia. Li proporcionem canals oberts, lliures pels seus clients o empleats "Zona Free WIFI" (per a cafeteries, empreses de serveis); restant protegides al mateix temps temps les dades internes.
  • Xarxes amb configuració de VPN, que li permetrà connectar diversos locals, com si estiguessin en una sola xarxa, de forma fiable i segura.
  • Muntem sistemes de càmeres per a que mantinga sempre controlat el seu negoci.
  • Muntatge de armaris rack.
  • Muntatge de armaris patch panel.
  • Veja en nostra secció de mercaderia els servidors Proxy i firewall.