Interior de un centro de atención

Servicis

Manteniment empreses

Totes les empreses necessiten que, de manera constant i metòdica, les eines que utilitzen a diari, estén en bones condicions de treball.

Els ordinadors no han de ser menys; tanmateix això, el cost de disposar d'un departament en permanent actualització en les noves tecnologies informàtiques, amb les despeses de personal, formació i equips necessaris, associats al mateix. Fa que es descure el manteniment informàtic, per resultar excessivament costos.

El tractament de la informació i els recursos associats a la mateixa, són unes eines immancable en qualsevol àmbit.

Infoquip els ofereix, per una ínfima part d'eixe cost, el servici de mantenir en perfectes condicions les seues eines informàtiques.

Disposem d'un equip en formació continuament, que solucionarà i els assessorarà sobre la implementació i el manteniment de les noves tecnologies en la seua organització.

Pense que vostè és una empresa, nosaltres som especialistes i coneixem l'entorn tecnològic de moltes empreses, per tant ens avancem a les seues exigències i a les dels seus clients, amb la nostra experiència i la de altres organitzacions en altres diferents sectors.

Entre d'altres serveis disposem de:

  • Assessorament en noves tecnologies.
  • Servici de Assistència Tècnica propi.
  • Assistència telefònica i remota.
  • Garantia de les reparacions i gestió de garantia de les mercaderies venudes.
  • Desplaçaments urgents per imprevistos.
  • Pressupostos sense compromís en menys de 24 hores.
  • Equips de cortesia que substitueixin els seus mentrestant es reparen els seus.